Startovné je stanoveno  150 Kč za 1. disciplínu,

další 100,- Kč za tanečníka a každou disciplínu (1 disciplína = 150, 2=250,…)

9 a více 950,- Kč (všechny disciplíny nad 9 se neplatí).

 

Startovné je nutné zaplatit hotově při prezenci soutěže. 

POZOZ! Startovné bude spočítáno dle přihlášených startů ve startovní listině do čtvrtku 7.6. Pokud budete mít odhášky při prezentaci v den soutěže, cena startovného zůstává a musí být zaplacena celá.