Startovné je stanoveno následovně:

 200 Kč za 1. disciplínu, každá další disciplína 100,- Kč za tanečníka a každou disciplínu. za 9 a více disciplín 1000,- Kč (znamená to, že všechny disciplíny nad počet 9 včetně se neplatí).

Startovné je letos nutné uhradit předem bezhotovostně!

 

Veškeré změny v  soutěžních jednotkách je možné učinit nejdéle do úterý 4.6. 2019.

Startovné se platí do středy  5.6. na číslo účtu: 526 876 33 19 / 0800 a je již neměnné. Soutěžící obdrží na počet osob klubu identifikační pásku, která je opravňuje ke vstupu na všechny dny soutěže. 

Aktuální prezentaci (odhlášky) je možné učinit v předvečer soutěže od 18:00 do 20:00 telefonicky, nebo osobně od 6:00 do 8:30 ráno bez ohledu na možnost vrácení startovného.

Poznámka: Byli jsme poslední organizátor soutěží v republice, kde bylo možné platit startovné dle aktuálního startu, loňské zkušenosti nás bohužel nutí učinit tento krok.

Děkujeme za podporu a pochopení