Praktické informace k soutěži

Porota

porotci s licencí WADF, porotci s licencí WDC, porotci České Asociace Tance,Svazu učitelů tance, porotci SUTTS- Slovensko, SAT – Slovensko, VIP porotci

Startovné

200 Kč za 1. disciplínu, každá další disciplína 100,- Kč za tanečníka a každou disciplínu. za 9 a více disciplín 1000,- Kč (znamená to, že všechny disciplíny nad počet 9 včetně se neplatí).

Startovné je letos nutné uhradit předem bezhotovostně!

Vstupné 

den/dospělí: 200 Kč

den/děti do 140 cm a držitelé ZTP: 100  Kč

Hudba

Soutěžící prosíme o nahrání hudební předlohy na server dle formuláře na stránce (bude spuštěn od 15.5.2020). Mějte, prosím, své skladby připravené na flash disku jako rezervní.

Názvy choreografií

Prosíme napsat název choreografie při nahrání hudební předlohy, nejpozději tak učinit při prezenc

Šatny

Pro účely převlékání, budou k dispozici sportovní šatny nebo balkony vždy pro daný klub. Šatny  budou popsány. Dle příjezdu a velikosti škol vám budou přidělovány. Vzhledem k četnosti tanečních škol, bude k dispozici celé druhé patro sportovní haly, kde je ovšem třeba, abyste si určili osobu, která Vaše věci bude hlídat. Věříme, že se nic neztratí, jsme sami mezi sebou, avšak nabádáme Vás k opatrnosti. 

Ve všech výše popsaných případech se jedná pouze o převlékárny, nikoliv hlídané šatny, nenechávejte si zde cenné věci, organizátor neručí za případné ztráty.

Jestli Vám přeci jen nějaká informace chybí, neváhejte nám napsat nebo zavolat.

Organizace

Organizátor: ILMA Agency, ILMA z.s. a Fit livestyle z.s. zastoupený  Mgr. Ilonou Šulcovou

Vedoucí soutěže: Bc. Jiří Potůček

Ředitel soutěže: Mgr. Ilona Šulcová

Zástupce ředitele: Ing. František Vodvářka 

Předseda poroty: Marian Šulc

Vedoucí sčitatel: Ing. Ondřej Švik

Hudební produkce: ILMA agency s.r.o.