Rozdělení disciplín do dnů

Bude připraveno a zveřejněno po ukončení přihlášek.