Soutěžící prosíme o nahrání hudební předlohy na server dle formuláře na stránce (server bude spuštěn od 22.8.2023).

Mějte, prosím, své skladby připravené na flash disku jako rezervní.